Polityka Prywatności

Polityka prywatności Lockedup.pl

Administratorem strony www.lockedup.pl jest Lockedup.pl Małgorzata Świątkowska z siedzibą przy ulicy Wybickiego 3/71, 31-261 Kraków NIP: 6771159753
Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem info@lockedup.pl

1. Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem https://lockedup.pl
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

2. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Lockedup.pl  Małgorzata Świątkowska z siedzibą przy ul. Wybickiego 3/71 31-261 Kraków NIP 6771159753.
Kontakt z administratorem: info@lockedup.pl

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem info@lockedup.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.

Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem serwisu umowy. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by dokonać rezerwacji w serwisie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, przesłać zapytanie lub inny formularz. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.  Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Ponieważ korzystamy z usług Google, Pana / Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie ich przechowywania na serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
Amazon Web Service – w celu przechowywania danych na serwerze, Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu korzystania z usług Google, takich jak Google Drive i Google Docs,
w ramach których może dochodzić do przetwarzania Państwa danych osobowych,

Dane powierzone do przetwarzania

Oprócz Twoich danych osobowych, przetwarzamy również dane osobowe Twoich klientów, które gromadzisz w ramach systemu. W tym zakresie powierzasz nam przetwarzanie tych danych, wyrażając jednocześnie zgodę na ich dalsze powierzenie w celu realizacji usługi dostępu.  Możesz mieć pewność, że dane Twoich klientów są bezpieczne, a my nie uzyskujemy do nich dostępu w jakikolwiek sposób, chyba że będzie to konieczne ze względu na obsługę Twojego zapytania technicznego.

W takiej sytuacji zobowiązujemy się jednak do zachowania pełnej poufności danych i niewykorzystywania ich w jakichkolwiek innych celach niż realizacja usługi. Pamiętaj, że w stosunku do danych klientów, to Ty jesteś ich administratorem, więc to na Tobie ciążą obowiązki, jakie obowiązujące przepisy nakładają na administratorów danych osobowych. Wśród tych obowiązków znajdują się m.in. konieczność posiadania odpowiedniej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz realizacja obowiązku informacyjnego. Zapewniamy Ci możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. W tej sprawie możesz kontaktować się z nami info@lockedup.pl

 1. Faktury.
  Jeżeli w związku z korzystaniem z serwisu, wystawiamy lub doręczamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.
 2. Rezerwacja
  Rezerwując pokój escape room/pokoje zagadek za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu serwisu. Rezerwując pokój za pośrednictwem strony lockedup.pl, zawierasz umowę bezpośrednio z Lockedup.pl. oraz właścicielem pokoju . W związku z tym, administratorem twoich danych osobowych podanych w formularzu zamówienia jest również właściciel pokoju. Oznacza to, że w zakresie realizacji złożonego zamówienia niezależnymi od siebie administratorami twoich danych osobowych są dwa podmioty – właściciel pokoju oraz administrator serwisu. Zamówienie realizowane jest przez właściciela pokoju, w związku z czym administrator serwisu lockedup.pl przetwarza dane wyłącznie w zakresie przechowywania ich w swojej bazie. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania serwisu. Dane związane z zamówieniem będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania serwisu.
  Podanie przez Pana / Panią danych jest warunkiem korzystania z naszych usług.
 3. Kontakt e-mailowy, telefoniczny, poprzez Facebook
  Kontaktując się z administratorem serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Dokonując rezerwacji lub składając zapytanie drogą telefoniczna, poprzez facebook musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia /pkt 3 rezerwacje/ Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego, telefonicznego, facebook przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 4. Newsletter.
  Za pośrednictwem serwisu możesz zapisać się do newslettera zawierającego informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach związanych z serwisem. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są Twoje dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzanie Twoich danych osobowych w przypadku newslettera jest Twoja zgoda wyrażona poprzez zaznaczenie stosownej treści checkboxa przy zapisywaniu się do newslettera. Taką zgodę możesz w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane na potrzeby przesyłania newslettera przechowywane są w bazie systemu mailingowego przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.
  Ankiety, zapytania i inne formularze.
  W serwisie mogą być dostępne różnego rodzaju ankiety, zapytania i inne formularze, w ramach których możesz wprowadzać dane osobowe. Jeżeli wypełniasz i przesyłasz taki formularz, to zawarte w nim dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu obsługi ankiety, zapytania lub innego celu formularza. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.
 5. Inne technologie
  Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony: piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony. kod śledzenia Google AdWords – w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam
 6. Pliki cookies
  Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Cookies pozwalają nam kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy.
 7. Logi serwera
  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.