Regulamin gry Lockedup.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Każdy Uczestnik gry dokonując rezerwacji akceptuje niniejszy regulamin
1.2. Uczestnik gry dokonujący rezerwacji zobowiązany jest do zapoznania pozostałych uczestników z zasadami gry

2. ZASADY GRY

2.1. Każdy uczestnik przystępuję do gry na własną odpowiedzialność.
2.2. W grze mogą uczestniczyć osoby bez ograniczeń wiekowych.
2.3. Uczestnicy gry powinni pojawić się 10 minut przed zarezerwowanym czasem. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, czas gry zostanie ograniczony.
2.4. Czas gry to 60 minut. Nie ma możliwości wydłużenia tego czasu.
2.5. W jednym scenariuszu mogą brać udział 2- 45 osób.
2.6. Do pomieszczeń nie można wnosić aparatów fotograficznych, torebek, plecaków oraz niebezpiecznych przedmiotów.
2.7. Na czas gry należy wyłączyć komórki. Przebieg gry jest monitorowany.
2.8. Robienie zdjęć, kręcenie filmów i nagrywanie jest zabronione pod groźbą kary
2.9. Scenariusze gry oraz materiały umieszczone na stronie internetowej ograniczone są prawami autorskimi oraz innymi prawami i nie mogą być kopiowane, publikowane w żadnej formie. Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach Lockedup.pl oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą Lockedup.pl
2.10. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
2.11. Osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków, innych środków odurzających nie mogą korzystać z usług oferowanych przez LOCKEDUP.PL
2.12. Gra niewskazana jest osobom cierpiącym na klaustrofobię i choroby psychiczne.
2.13. Uczestnicy odpowiadają za wyposażenie pomieszczeń LOCKEDUP.PL
2.14. Osoby niestosujące się do zasad regulaminu mogą zostać usunięte z lokalu.
2.15. Zasady gry mogą być zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Dane klientów są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej , zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych www.lockeup.pl służą wyłącznie do użytku wewnętrznego i nie są udostępniane osobom trzecim bez wyraźnej zgody klienta. www.lockedup.pl wykorzystuje dane osobowe tylko i wyłącznie w zakresie, na który pozwala ustawa o ochronie danych osobowych.